Strona główna>>

Aktualności

Witamy!

Witamy na stronie narzędzia informatycznego służącego do oceny i benchmarkingu podmiotów ekonomii społecznej w pięciu wymiarach: efektywności ekonomicznej, współpracy międzyinstytucjonalnej, zasobów kompetencyjnych i organizacyjnych oraz użyteczności społecznej. Narzędzie opracowane zostało w ramach projektu innowacyjnego testującego pn. "Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna" realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych.

Czytaj więcej >>>

Relacja z Gali wręczenia nagród w konkursach "Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018" i "Przyjaciel ekonomii społecznej 2018"

17 października br. na Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego odbyła się Gala wręczenia nagród w konkursach „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018” i „Przyjaciel ekonomii społecznej 2018”. Celem wydarzenia było nie tylko do wręczenie nagró

Czytaj więcej >>>

Ekonomia społeczna na katowickim Rynku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w dniu 25 września 2018 r. organizuje na Rynku w Katowicach II Targi Ekonomii Społecznej, realizowane w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej >>>

Projekt „Krajowa Sieć Reintegracji – wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego”

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, jako partner Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej realizuje projekt pn.: „Krajowa Sieć Reintegracji – wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego”, w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

Czytaj więcej >>>

Nagrodzono Przyjaciół ekonomii społecznej

W dniu 1 grudnia 2017 roku w Sali Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja pn.  „Rodzina jest najważniejsza…”, połączona z wręczeniem nagród w konkursach „Gmina przyjazna rodzinie 2017”, „Przyjaciel rodziny 2017” oraz „Przyjaciel ekonomii społecznej 2017”. Otwarcia spotkania dokonała Pani Małgorzata Ochęduszko-Ludwik – Członek Zarządu Województwa Śląskiego

Czytaj więcej >>>

Zapraszamy do udziału w konkursie "Przyjaciel ekonomii społecznej 2017"

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs „Przyjaciel ekonomii społecznej 2017”.Głównym celem Konkursu jest nagrodzenie i kształtowanie pozytywnego wizerunku osób, które są najbardziej zaangażowane w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej w województwie śląskim, a także najaktywniej wspierają podmioty funkcjonujące w tym sektorze.

Czytaj więcej >>>

Bezpłatne warsztaty pt. "Innowacyjne metody planowania i realizowania działań na rzecz lokalnych społeczności"

Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych organizuje w dniach 15-17 września w Bielsku-Białej bezpłatne warsztaty pt. „Innowacyjne metody planowania i realizowania działań na rzecz lokalnych społeczności” dla osób związanych z organizacjami pozarządowymi. Po udziale w warsztatach zespoły projektowe będą się mogły ubiegać o dofinansowanie zaproponowanego przez nie projektu na rzecz lokalnej społeczności.

 

Ramowy program warsztatów, regulamin udziału w projekcie oraz link do formularza zgłoszeniowego znajdują się tutaj.

 

Załącznik:

Zaproszenie na warsztaty_Slaskie_FIO_2017

Tydzień ES: Rekrutacja uczestników konferencji pt. "Narzędzia i instrumenty budowania wizerunku podmiotów ekonomii społecznej w przestrzeni publicznej"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego prowadzi rekrutację uczestników konferencji pt. „Narzędzia i instrumenty budowania wizerunku podmiotów ekonomii społecznej w przestrzeni publicznej”, która odbędzie się 19 czerwca 2017 r. w siedzibie Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (CNTI) Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, przy ulicy Bogucickiej 5.

Zapraszamy do zapoznania się z programem wydarzenia oraz nadsyłania zgłoszeń. Szczegółowe warunki udziału oraz formularz rekrutacyjny on-line są można znaleźć na stronie: es.rops-katowice.pl

Zapraszamy do dyskusji nad rolą ekonomii społecznej w kreowaniu aktywnej polityki lokalnej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza na spotkanie pt. ”Ekonomia społeczna w kreowaniu aktywnej polityki lokalnej”, organizowane w ramach Forum Międzysektorowego. Szczególnie zachęcamy do udziału przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych

Czytaj więcej >>>

Zakup Prospołeczny teraz również w województwie śląskim

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego podpisał z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi umowę licencyjną, która daje możliwość certyfikowania podmiotów ekonomii społecznej w województwie śląskim i uprawnia do nadawania im Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny"

Czytaj więcej >>>

Fundusz TISE udziela preferencyjnych pożyczek

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE) podpisało w grudniu 2016 r. umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, dotyczącą prowadzenia przez TISE preferencyjnego funduszu pożyczkowego dla przedsiębiorstw społecznych. W związku z uruchomieniem powyższego funduszu, TISE informuje że podmioty ekonomii społecznej mogą składać wnioski na finansowanie swojej działalności

Czytaj więcej >>>

Wyniki konkursu "Gmina przyjazna ekonomii społecznej 2016"

Zarząd Województwa Śląskiego na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2017 r. rozstrzygnął konkurs „Gmina przyjazna ekonomii społecznej 2016”. Zwycięskimi gminami, które uznano za najbardziej zaangażowane w rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim oraz najaktywniej wspierające i współpracujące z podmiotami ekonomii społecznej w roku 2016 zostały:

 

 – Częstochowa, która zajęła I miejsce w Konkursie, otrzymując średnią ocen 73,00 punkty,

 – Zabrze, które zajęło II miejsce w Konkursie, otrzymując średnią ocen 67,00 punktów,

 – Mikołów, który zajął III miejsce w Konkursie, otrzymując średnią ocen 62,86 punktu.

 

Dodatkowe informacje znajdują się tutaj.

ES Fundusz TISE - preferencyjne pożyczki dla PES dostępne do listopada 2016

Towarzystwo Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych informuje, że podmioty ekonomii społecznej nadal mogą ubiegać się o preferencyjne pożyczki w ramach ES Funduszu TISE. Środki, z których można korzystać jeszcze przed uruchomieniem nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020, są dostępne do ich wyczerpania, jednak nie dłużej niż do listopada 2016 r.

Czytaj więcej >>>

Zaproszenie do udziału w spotkaniach Forum Międzysektorowego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ma przyjemność poinformować, że we wrześniu 2016 r. rozpoczynają się spotkania Forum Międzysektorowego, tj. przedstawicieli biznesu, administracji publicznej (współpracujących z sektorem ekonomii społecznej), organizacji pozarządowych, sektora ekonomii społecznej, w tym podmiotów reintegracyjnych, a także oświaty i nauki z teren

Czytaj więcej >>>

Trwa nabór wniosków o przyznanie akredytacji "AKSES" - system akredytacji i standardów działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania wniosków o przyznanie akredytacji „AKSES” Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES). Termin składania wniosków mija 30 listopada 2016 r.Proces przyznawania akredytacji „AKSES” odbywa się na podstawie Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Czytaj więcej >>>

Wybrano Śląską Radę Podmiotów Reintegracyjnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zorganizował w dniu 14 czerwca 2016 roku w Katowicach regionalne spotkanie Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Centrów i Klubów Integracji Społecznej. Jego główny punkt stanowiło przeprowadzenie wyborów do Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych i zainicjowanie jej działalności.

 

Pełna informacja na stronie es.rops-katowice.pl.

Monitoring regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej: badania ankietowe online

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego koordynuje wdrażanie, a także prowadzi monitoring realizacji „Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim do roku 2020". Dokument ten został przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2428/82/V/2015 z dnia 22.12.2015 r. i wyznacza główne cele Samo

Czytaj więcej >>>

Chcesz dowiedzieć się więcej o ekonomii społecznej?

Zapraszamy do zapoznania się z trzema artykułami powiązanymi z tematyką portalu erpes.pl opracowanymi przez zespół projektu innowacyjnego:

Marek Bożykowski, Ważone indeksy w badaniu podmiotów ekonomii społecznej
Paweł Poławski, Skuteczność i współpraca. O ekonomii społecznej i rozwoju lokalnym
Dariusz Zalewski, Kapitał społeczny i ekonomia społeczna

 

Harmonogram naborów wniosków w Programie Wiedza Edukacja Rozwój

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój na 2016 rok.

Plik do pobrania na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/skorzystaj/Harmonogramy-naborow-wnioskow/Harmonogramy-naborow-wnioskow-na-2016-rok/Harmonogram-naborow-wnioskow-w-Programie-Wiedza-Edukacja-Rozwoj

VIII edycja Targów Funduszy Europejskich

23 listopada br. w godz. 9.00-14.00 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach (wejście od strony Spodka) odbędą się VIII Targi Funduszy Europejskich pod hasłem „Razem zmieniamy Śląskie”. Celem wydarzenia będzie głównie prezentacja oferty Funduszy Europejskich w województwie śląskim w perspektywie 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem RPO W

Czytaj więcej >>>

Konferencja pn. Zostań przedsiębiorcą społecznym! Skorzystaj ze środków RPO WSL 2014-2020

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urządu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 20 listopada 2015 r. w Audytorium Muzeum Śląskiego w Katowicach (ul. T. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice) organizuje konferencję pn. „Zostań przedsiębiorcą społecznym! Skorzystaj ze środków RPO WSL 2014-2020". Podczas spotkania uczestnicy poznają osoby realizujące się zawo

Czytaj więcej >>>

Nowe Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014 - 2020

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014 - 2020. Do pobrania poniżej.

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Konkurs FIO 2016

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2016 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).W konkursie uczestniczyć mogą: organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (

Czytaj więcej >>>

Zapraszamy do korzystania ze wsparcia doradczego na temat portalu erpes.pl

Zapraszamy aktualnych i potencjalnych użytkowników portalu erpes.pl, jak również inne osoby zainteresowane rozwojem sektora ekonomii społecznej do korzystania ze wsparcia doradczego, którego przedmiotem będzie obsługa portalu.W ramach wsparcia doradczego oferujemy Państwu:udzielanie informacji na temat założeń i funkcjonalności portalu erpes.plkonsultacje i ind

Czytaj więcej >>>

Szkolenie dotyczące zarządzania potencjałem ekonomii społecznej, upowszechniające rezultaty projektu innowacyjnego testującego pn. Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna

Zachęcamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach projektu Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych.

Czytaj więcej >>>

Rada Ministrów przyjęła zalecenia w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych

Rada Ministrów przyjęła zalecenia w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Podkreśla się w nich konieczność nowego podejścia do zamówień publicznych – uwzględniania nie tylko najkorzystniejszej relacji jakości do ceny, ale również wspierania realizacji polityk społecznych.

Czytaj więcej >>>

Rozpoczynamy rekrutację na szkolenia i seminaria!

Szanowni Państwo, Mamy przyjemność poinformować, że projekt innowacyjny pn. „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna” znajduje się obecnie w fazie upowszechniania. W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń i seminariów na stronie internetowej projektu. Szkolenia i seminaria będą doskonałą okazją do zaznajomienia się z założeniami, sposobem wykorzystania i obsługą portalu erpes.pl, z drugiej strony pozwolą na teoretyczne i praktyczne poszerzenie wiedzy nt. zarządzania strategicznego, kompleksowego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych oraz nawiązywania współpracy międzysektorowej.

Czytaj więcej >>>

Zaproszenie do udziału w konkursie „Klauzule społeczne na start”

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs „Klauzule społeczne na start” (uchwała nr 1111/45/V/2015: http://zarzad.slaskie.pl/article_bip/73170).Celem konkursu jest wybór trzech podmiotów, które w najwyższym stopniu stosują klauzule społeczne w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Konkurs ma również przyczynić się do promowania stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych w województwie śląskim.

Czytaj więcej >>>

Konsultacje założeń Resortowego Programu Ekonomia Społeczna

Do 10 lipca br. można przekazywać do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej uwagi dotyczące Resortowego Programu Ekonomia Społeczna (RPES). MPiPS przekazało do konsultacji wstępne założenia Programu jak i raport podsumowujący spotkanie warsztatowe, które odbyło się dnia 18.05.2015 r. w Warszawie. Dalsze prace nad RPES będą kontynuowane podczas spotkań z udział

Czytaj więcej >>>

Do Sejmu trafił projekt ustawy o przedsiębiorstwie społecznym i wspieraniu rozwoju ekonomii społecznej

10 czerwca 2015 roku klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej złożył w Sejmie projekt ustawy o przedsiębiorstwie społecznym i wspieraniu rozwoju ekonomii społecznej. Jest on niemal tożsamy z propozycją przygotowaną w efekcie prac Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej.

Projekt nowej regulacji prawnej proponuje przyznanie statusu przedsiębiorstwa społecznego podmiotom, które działają na rzecz reintegracji zawodowej konkretnych grup osób, przy czym działalność ta prowadzona jest wyłącznie w sferze pomocy społecznej, ochrony zdrowia i usług społecznych (art. 5.).

 

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

 

Źródło: ekonomiaspoleczna.pl

Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności w I kwartale 2015 roku

W ramach prowadzonego monitoringu rynku pracy Główny Urząd Statystyczny przygotował Kwartalną informację o aktywności ekonomicznej ludności w I kwartale 2015 roku.

Dzięki opracowaniu dowiadujemy sie, że w porównaniu z I kwartałem 2014 roku zaobserwowano spadek populacji aktywnych zawodowo, na który wpływ miało istotne zmniejszenie się liczby bezrobotnych, przy jednoczesnym wzroście liczby pracujących. Zwiększyła się liczba biernych zawodowo. Wzrósł poziom wskaźnika zatrudnienia, natomiast obniżeniu uległa stopa bezrobocia.

Raport dostępny jest na stronie: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/kwartalna-informacja-o-aktywnosci-ekonomicznej-ludnosci-w-i-kwartale-2015-r-,2,21.html

Konkurs na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku - V edycja

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych już po raz piąty organizuje Konkurs na Najlepsze Przedsiębiorstwo Roku, który wyłoni firmy społeczne najlepiej przygotowane do konkurencji na wolnym rynku, jednocześnie wypracowujące istotny zysk społeczny.

 

Zgłoszenia można składać do 31 maja 2015 roku. W Konkursie przewidziano zarówno nagrody finansowe, jak i eksperckie wsparcie zapewnione przez specjalistów z PwC - jednej z największych firm doradczych na świecie.

 

Szczegółowe informacje oraz internetowy generator zgłoszeń znaleźć można na stronie Konkursu: www.konkurs-es.pl.

 

Zachęcamy do udziału!

Uroczystość wręczenia nagród w konkursach zorganizowanych przez Województwo Śląskie w 2014 roku

31 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom trzech konkursów zorganizowanych przez Województwo Śląskie w 2014 r. i koordynowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego:     „Gmina przyjazna ekonomii społecznej”, „Gm

Czytaj więcej >>>

Konkurs REVES Excellence Award 2015

Zachęcamy do udziału w konkursie...

Czytaj więcej >>>

Europejski konkurs na innowacje społeczne

23 marca w Gdańsku zainaugurowano trzecią edycję europejskiego konkursu na innowacje społeczne, w któym do wygrania jest 50 tysięcy euro na rozwój nowych pomysłów.Przedsięwzięcie ma na celu wyłonienie przykładów takich rozwiązań biznesowych, które dają zatrudnienie, ale ponadto pozwalają maksymalizować zysk społeczny i pozytywnie wpływają na

Czytaj więcej >>>

Nabór kandydatów na członków Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Na podstawie § 3. pkt. 5 ust. 3 Zarządzenia nr 7 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie powołania Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do nadsyłania zgłoszeń przedstawicieli sektora ekonomii społecznej na członków Komitetu. Członkowie Komitetu są powoływani są spośr&

Czytaj więcej >>>

Konkurs ofert Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych - edycja 2015 r.

Na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182  z późn. zm.) Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił  otwarty  konkurs  ofert  pt. Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych - edycja 2015 r. Udz

Czytaj więcej >>>

Nowe Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014 - 2020

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014 - 2020. Do pobrania poniżej.

 

Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/o-funduszach/dokumenty/Wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-partnerstwa-na-lata-2014-2020-1

 

Targi Aktywnych Form Pomocy - edycja 2015

Uprzejmie informujemy, że Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił  otwarty  konkurs  ofert  p.n. „Targi Aktywnych Form Pomocy - edycja 2015” oraz zaprosił instytucje tworzące centra i kluby integracji społecznej, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.)

Czytaj więcej >>>

Akredytacja Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - opinia ROPS

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach systemu akredytacji standardów działania i usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego informuje, iż w celu wydania opinii przez ROPS niezbędne jest wypełnienie formularza ankiety.

Czytaj więcej >>>

Rozpoczęcie pierwszego naboru wniosków w ramach akredytacji OWES

Rusza nabór wniosków w ramach systemu akredytacji standardów działania i usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Czytaj więcej >>>

Porozumienie w sprawie PO WER

W dniu 13 stycznia 2015 r., Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej jako Instytucją Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój PO WER 2014-2020 oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju jako Instytucją Zarządzająca podpisały  porozumienie. Jest ono istotnym dokumentów pozwalającym na rozpoczęcie działań w PO WER,

Czytaj więcej >>>

Pozytywna ocena walidacyjna produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. "Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna"

17 grudnia 2014 r. Regionalna Sieć Tematyczna Województwa Śląskiego wydała pozytywną ocenę walidacyjną produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego pn. „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych.

Czytaj więcej >>>

Złożenie produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego pn. "Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna" do walidacji

Uprzejmie informujemy, że produkt finalny projektu innowacyjnego testującego pn. „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna” został złożony do Sekretariatu Regionalnej Sieci Tematycznej w celu jego zwalidowania. Zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki po testowaniu produktu finalnego i analizie wyników tego procesu, beneficjent przystępuje do opracowania ostatecznej wersji produktu. Następnie wypracowany produkt wraz z jego opisem przekazywany jest do sekretariatu sieci tematycznej celem dokonania walidacji przez regionalną sieć tematyczną.

Czytaj więcej >>>

Formularze ankiet dla podmiotów zarejestrowanych na portalu eRPES.pl

Szanowni Państwo,

 

W zakładce Pomoc i FAQ znajdują się formularze ankiet dla jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego lub administracji publicznej, a także poszczególnych typów podmiotów ekonomii społecznej w formie dokumentu tekstowego (.doc). Zapoznanie się z tym materiałami może być dla Państwa pomocne podczas gromadzenia danych potrzebnych do uzupełnienia ankiet na portalu eRPES.pl

 

Zachęcamy do skorzystania z przygotowanych dokumentów oraz innych opracowań dostępnych w części informacyjnej portalu.