Strona główna>> Pomoc i FAQ

Pomoc i FAQ

Spoty radiowe o erpes.pl

Zapraszamy do zapoznania się ze spotami radiowymi nt. produktu finalnego projektu, czyli portalu erpes.pl

Zostały one opracowane w ramach projektu "Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przewodniki dla użytkowników portalu erpes.pl

Spoty promujące zatudnienie w sektorze ekonomii społecznej

Zapraszamy do zapoznania się ze spotami radiowymi promującymi zatrudnienie w sektorze ekonomii społecznej.

Zostały one opracowane w ramach projektu "Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Instrukcja rejestrowania na portalu eRPES.pl

Instrukcja użytkowania portalu eRPES.pl

Formularze ankiet dla podmiotów zarejestrowanych na portalu eRPES.pl

W załączeniu przekazujemy formularze ankiet dla jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego lub administracji publicznej, a także poszczególnych typów podmiotów ekonomii społecznej w formie dokumentu tekstowego (.doc).

Zapoznanie się z tym materiałami może być dla pomocne podczas gromadzenia danych potrzebnych do uzupełnienia ankiet na portalu eRPES.pl

Słowniczek pojęć stosowanych w ankietach

Wagi i wskaźniki zastosowane w narzędziu

Jak dodawać nowy artykuł?

1. Kliknąć na przycisk "Dodaj" (ikona ze znakiem plus)

2. W polu Nazwa wpisać tytuł

3. Polu treść wpisać treść

Edycja tekstu na stronie

W załączeniu materiał wyjaśniający symbole użyte w panelu edycji tekstu

Załączniki pod artykułami

Aby dodać załącznik pod artykułem należy być zalogowanym użytkownikiem.

Można dodać dowolną liczbę załączników. Kolejne pola do wybrania pliku pojawiają się automatycznie po wybraniu pliku.

 

Po wybraniu plików należy kliknąć przycisk "Zapisz".

 

Jeśli do artykułu są już załączone jakieś pliki pojawiają się na początku listy z przyciskami "X" po prawej stronie służącymi do usuwania załączników. Kliknięcie lewym przyciskiem myszy na pozycję z listy przekreśla tę pozycję, co nie oznacza jej usunięcia. Przekreślona pozycja jest zaznaczona do usunięcia i zostanie faktycznie usunięta z serwera dopiero po kliknięciu przycisku  "Zapisz".

Publikowanie artykułów przez administratora

Dodany artykuł nie wyświetla się automatycznie na stronie, ponieważ musi być zatwierdzony przez administratora na stronie "Teksty na stronie".

W kolumnie status kliknąć w czerwoną kropkę aby opublikować artykuł.

Zalecane przeglądarki internetowe pozwalające na sprawną obsługę portalu

Zachęcamy do korzystania z przeglądarek internetowych Firefox lub Google Chrome, których wykorzystanie zapewni sprawną obsługą narzędzia i pełne skorzystanie z wszystkich jego możliwości.

 

Wykorzystanie innych przeglądarek powoduje, że niektóre z funkcjonalności portalu mogą działań niepoprawnie.