Strona główna>> Wsparcie i współpraca

Wsparcie i współpraca

Konferencja w Katowicach: Współpraca naukowców z przedsiębiorcami - efektywne instrumenty wsparcia innowacji w nowej perspektywie

14 grudnia 2015 r. w godz. 9.30–13.45 w Euro-Centrum S.A. Katowice, ul. Ligocka 103 (Budynek nr 3) odbędzie się konferencja skierowana dla potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu dla województwa śląskiego zainteresowanych powiązaniem nauki i biznesu. Spotkanie będzie okazją do porozmawiania o doświadczeniach współpracy przedsiębiorców z przeds

Czytaj więcej >>>

Szkolenie w Katowicach nt. pomocy publicznej i pomocy de minimis w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

11 grudnia 2015 r. w godz. 8:30 - 15:30 odbędzie się szkolenie nt. pomocy publicznej i pomocy de minimis w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Spotkanie będzie miało miejsce w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Dąbrowskiego 23, sala OA.08, parter.Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie formularza zgłoszenio

Czytaj więcej >>>

Kwalifikowalność wydatków i tworzenie projektu w Lokalnym Systemie Informatycznym w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego - szkolenie w Rybniku

10 grudnia 2015 r. w godz. 8.30-15.30 odbędzie się szkolenie „Kwalifikowalność wydatków i tworzenie projektu w Lokalnym Systemie Informatycznym w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”. Spotkanie będzie miało miejsce w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Rybniku, ul. Powstańców Śląskich 34.Osoby zainteresowane proszon

Czytaj więcej >>>

Forum Fundusze Europejskie bez barier (p)dostęp dla wszystkich

9 grudnia br. w Centrum konferencyjnym na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się forum „Fundusze Europejskie bez barier (p)dostęp dla wszystkich”. Spotkanie będzie poświęcone "Wytycznym w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020".


Rekrutacja trwa do 6 grudnia br. Szczegóły dotyczące wydarzenia i formularz rejestracyjny znajdą Państwo się na stronie internetowej programu POWER poświęconej Forum.

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w Sosnowcu

1.12.2015 r. w godz. 10:00 - 13:00 odbędzie się spotkanie przeznaczone jest dla przedsiębiorców (sektor MŚP), którzy zamierzają aplikować o dotację na produkty/usługi o charakterze innowacyjnym

Czytaj więcej >>>

Spotkanie informacyjne pn. Wsparcie przedsiębiorczości, w tym samozatrudnienia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 - możliwości wsparcia osób planujących uruchomić własną działalność gospodarczą ze środków Unii Europejskiej

27.11.2015 r. w godz. 12:00 - 15:00 odbędzie się spotkanie informacyjne w Częstochowie pt. „Wsparcie przedsiębiorczości, w tym samozatrudnienia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 – możliwości wsparcia osób planujących uruchomić własną działalność gospodarczą ze środków Unii Europejskiej”. Spotkanie będzie miało miejsce w Częstochowskim Park

Czytaj więcej >>>

ABC przygotowania wniosku o dofinansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego - budżet projektu i koszty kwalifikowane - szkolenie w Bielsku Białej

24.11.2015 r. w godz. 9:00 - 16:00 odbędzie się szkolenie „ABC przygotowania wniosku o dofinansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego – budżet projektu i koszty kwalifikowane”. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 367.Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie

Czytaj więcej >>>

Konsultacje Mobilnego Punktu Informacyjnego w Zabrzu

25.11.2015 r. w godz. 9:00 - 14:00 w Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości w Zabrzu (ul. Powstańców Śląskich 3) odbędą się bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020. Mobilne Punkty Informacyjne to dyżury pracowników Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w wybranych miejscowo

Czytaj więcej >>>

Spotkanie w Bielsku Białej pt. Perspektywa 2014-2020 - szansa na działania aktywizujące i społeczne

Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej organizuje spotkanie, któego celem jest przedstawienie możliwości ubiegania się o środki unijne na działania aktywizujące i społeczne (m.in. przeznaczone dla organizacji pozarządowych).Spotkanie odbędzie się 9 listopada 2015 r. w godz. 9.00-12.00 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 367.Os

Czytaj więcej >>>

Spotkanie edukacyjne - Dotacje na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Częstochowie organizuje bezpłatne spotkanie edukacyjne pn. „Dotacje na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych”, które będzie miało miejsce 9 listopada w godz. 10.00 – 13.00 w Częstochowie, w Częstochowskim Parku Przemysłowo – Technologicznym, przy ul. Wały Dwernickiego 117/121. W ramach dzi

Czytaj więcej >>>

Spotkanie informacyjne pn. Nowa perspektywa dla edukacji, obsługa Lokalnego Systemu Informatycznego, ocena projektów edukacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w Sosnowcu

Zapraszamy na spotkanie informacyjne poświęcone m.in. zasadom przygotowywania wniosku o dofinansowanie, obsłudze Lokalnego Systemu Informatycznego oraz omówieniu zasad oceny formalnej i merytorycznej projektów edukacyjnych (na przykładzie działania 11.3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego).Spotkanie będzie miało miejsce w dniu 6 listopada

Czytaj więcej >>>

Szkolenie pn. Od pomysłu do rynku - wsparcie przedsiębiorców w zakresie projektów badawczo-rozwojowych i innowacji w perspektywie Unii Europejskiej 2014- 2020 w Rybniku

16 października 2015 r.  w godz. 8:30 - 15:30 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Rybniku, (ul. Powstańców Śląskich 34) odbędzie się szkolenie poświęcone możliwościom oraz zasadom pozyskiwania przez przedsiębiorców wsparcia na badania, rozwój i innowacje ze środków krajowych, regionalnych i wspólnotowych. Spotkanie

Czytaj więcej >>>

Spotkanie informacyjne pn. Możliwość realizacji projektów innowacyjnych we współpracy nauka ? biznes w perspektywie 2014 ? 2020 w Częstochowie

29 września 2015 r. w godz. 10:00 - 13:00 odbędzie się spotkanie poświęcone omówieniu możliwości przygotowania projektów innowacyjnych we współpracy przedsiębiorcy oraz jednostki naukowe. Spotkanie odbędzie się w Sali Senatu na Politechnice Częstochowskiej (ul. J.H. Dąbrowskiego 69).Spotkanie jest skierowane przede wszystkim do przedstawicieli uczelni wyższych, p

Czytaj więcej >>>

Szkolenie pn. Pomoc publiczna w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w latach 2014-2020 w Rybniku

30.09.2015 w godz. 8:30 - 15:30 odbędzie się szkolenie poświęcone między innymi zasadom przyznawania pomocy publicznej, weryfikacji wniosków pod kątem wystąpienia pomocy publicznej, obowiązkom, jakim podlega podmiot przyznający pomoc publiczną. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Rybniku, ul. Powstańców Śląskich 34

Czytaj więcej >>>

Spotkanie informacyjne pn. Rynek pracy i włączenie społeczne w programach operacyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020 w Częstochowie

25 września 2015 roku w godz. 12:00 - 15:00 w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym (ul. Wały Dwernickiego 117/121, Częstochowa, sala 1) odbędzie się spotkanie poświęcone będzie omówieniu możliwości aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy i włączenia społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województw

Czytaj więcej >>>

Pierwszy krok do założenia przedsiębiorstwa społecznego - szkolenie w Bielsku-Białej

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bielsku-Białej organizuje bezpłatne szkolenie: ”Pierwszy krok do założenia przedsiębiorstwa społecznego - spółdzielni socjalnej osób prawnych", które odbędzie się w dniach 28 - 29 września 2015 roku. Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie subregionu po

Czytaj więcej >>>

Kwalifikowalność wydatków i tworzenie projektu w Lokalnym Systemie Informatycznym, w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego - szkolenia w Rybniku

Zapraszamy do udziału w szkoleniach poświęconych między innymi zasadom kwalifikowalności wydatków, konstruowaniu budżetu oraz obsłudze Lokalnego Systemu Informatycznego. Spotkania skierowane są do osób z powiatu raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego oraz miasta Jastrzębie Zdrój, Rybnik i Żory. Spotkania odbędą się:       1

Czytaj więcej >>>

Warsztaty przygotowania wniosku o dofinansowanie z EFS w ramach Regionalnego Programu dla województwa śląskiego w Bielsku-Białej

24 wrzesień 2015 r. w godz. 9.00-16.00 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Bielsku-Białej (ul. Cieszyńska 367) odbędzie się szkolenie poświęcone przygotowaniu wniosków o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkanie skierowane jest do osób z powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz miasta Bielsko-Biała.Osoby zainteresowane udzia

Czytaj więcej >>>

Jak zaplanować dobry projekt? Szkolenie z zakresu logiki projektowej w Rybniku

Zachęcamy do udziału w szkoleniu poświęconemu logice przygotowywania projektów „miękkich” dotyczących w szczególności RPO WŚL i POWER

Czytaj więcej >>>

Szkolenie poświęcone logice przygotowywania projektów miękkich dotyczących w szczególności RPO WŚL oraz POWER (Sosnowiec)

Zachęcamy do udziału w szkoleniu poświęconemu logice przygotowywania projektów „miękkich” dotyczących w szczególności Regionalnemu Programowi Województwa Śląskiego oraz Programowi Wiedza, Edukacja, Rozwój.Spotkanie odbędzie się 17 września 2015 r. o godz. 8:30 – 15:30 w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Sosnowcu (sied

Czytaj więcej >>>

Kwalifikowalność kosztów w projektach Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Funduszu Społecznego - kolejne szkolenie w Sosnowcu

Zapraszamy do udziału w szkoleniu skierowanym do potencjalnych beneficjentów/projektodawców, którzy będą aplikować o środki unijne, ze szczególnym uwzględnieniem projektów szkoleniowych.Termin: 04.09.2015, godz. 8:30 - 15:30Miejsce: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sosnowcu (siedziba Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego), ul. Jan

Czytaj więcej >>>

Kwalifikowalność kosztów w projektach Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Funduszu Społecznego - szkolenie w Sosnowcu

Zapraszamy do udziału w szkoleniu skierowanym do potencjalnych beneficjentów/projektodawców, którzy będą aplikować o środki unijne, ze szczególnym uwzględnieniem projektów szkoleniowych.Termin: 26.08.2015, godz. 8:30 - 15:3Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na następujący adres e-mail

Czytaj więcej >>>

Wydłużenie terminu składania ofert - Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej - edycja 2015 r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z  późn. zm.) ogłosił  otwarty  konkurs  ofert  i zaprosił instytucje tworzące centra i kluby integracji społecznej, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia  3 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu so

Czytaj więcej >>>

Kwalifikowalność wydatków na lata 2014-2020 - spotkanie informacyjne w Rybniku

13 sierpnia 2015 r. w godzinach 10.00-13.00 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Rybniku (ul. Powstańców Śląskich 34)  odbędzie się spotkanie informacyjne, na którym zaprezentowane zostaną podstawowe założenia, zasady kwalifikowalności wydatków w latach 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Funduszu Społecznego.   

Czytaj więcej >>>

Szkolenie nt. zasad przygotowania projektów na poprawę zdolności zatrudnienia, współfinansowanych z programów: Regionalnego Województwa Śląskiego oraz Wiedza, Edukacja, Rozwój

W dniu 12 sierpnia 2015 r. w godzinach 9:00 do 16:30 w Częstochowie (ul. Wały Dwernickiego 117/121) odbędzie się spotkanie....

Czytaj więcej >>>

Szkolenie w Bielsku-Białej nt. przygotowania wniosku dla projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w Lokalnym Systemie Informatycznym dla jednostek samorządu terytorialnego subregionu południowego

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej zaprasza na szkolenie

Czytaj więcej >>>

Spotkanie informacyjne nt. kwalifikowalności wydatków w perspektywie finansowej 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Funduszu Społecznego

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku organziuje spotkanie informacyjne: „Kwalifikowalność wydatków w perspektywie finansowej 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Funduszu Społecznego.”Odbędzie się ono 7 sierpnia 2015 r. w godz. 10.00-13.00 w Lokalnym Punkcie Informacyjny w Rybniku (ul. Powstańców Śląskich 34, 44-200 Rybnik

Czytaj więcej >>>

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie będzie poświęcone przygotowaniu beneficjentów do złożenia wniosku w odpowiedzi na konkurs realizowany w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego (RPO WSL) - współfinansowany z Europejskiego Fumduszu Społecznego (EFS).Szkolenie odbędzie się:-11 lipca 2015 r. w godzinach 9.00-16.00 w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej, P

Czytaj więcej >>>

Zaproszenie do udziału w szkoleniach ROPS

Serdecznie zachęcamy do udziału w szkoleniach oferowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu systemowego pn.: Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa ślaskiego. Zgłoszenia przymowa są do 24 lipca 2015 roku .Obecnie istnieje możliwość udziału w następujących tematach szkoleniowych:

Czytaj więcej >>>

Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności w I kwartale 2015 roku

W ramach prowadzonego monitoringu rynku pracy Główny Urząd Statystyczny przygotował Kwartalną informację o aktywności ekonomicznej ludności w I kwartale 2015 roku.

Dzięki opracowaniu dowiadujemy sie, że w porównaniu z I kwartałem 2014 roku zaobserwowano spadek populacji aktywnych zawodowo, na który wpływ miało istotne zmniejszenie się liczby bezrobotnych, przy jednoczesnym wzroście liczby pracujących. Zwiększyła się liczba biernych zawodowo. Wzrósł poziom wskaźnika zatrudnienia, natomiast obniżeniu uległa stopa bezrobocia.

Raport dostępny jest na stronie: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/kwartalna-informacja-o-aktywnosci-ekonomicznej-ludnosci-w-i-kwartale-2015-r-,2,21.html

Informacja nt. liczby bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem nt. liczby bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopnia bezrobocia według województw, podregionów i powiatów (wg stanu w końcu maja 2015 r.)

Tabela zamieszczona jest na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

Ruszyła akcja "Podaruj tornister"

Do końca lipca potrwa akcja "Podaruj tornister", organizowana przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej. Celem kampanii jest pozyskanie funduszy na zakup jak największej liczby plecaków, które zostaną przekazane dzieciom z ubogich rodzin.

 

Szczegóły można znaleźć tutaj.

Zaproszenie do udziału w Targach Organizacji Pozarządowych w Pile - 15-16 maja 2015 roku

W dniach 15-16 maja br. w Pile odbędą się Targi Organizacji Pozarządowych realizowane w ramach projektu Działamy Razem - wielkopolskie organizacje na rzecz porozumienia i współpracy.

 

Chęć udziału w wydarzeniu należy zgłosić pod adresem: https://www.ankietka.pl/ankieta/182204/zgloszenie-na-top-pila.html

 

lub mailowo: ngo@dzialamyrazem.pl,

 

lub telefonicznie: 696-565-116; 604-936-095.

 

Targom będzie towarzyszyła konferencja pt. „SILNA WIELKOPOLSKA – ROZWÓJ INICJATYW LOKALNYCH W REGIONIE”.

 

 

Dodatkowe informacje można znaleźć tutaj.

 

Zaproszenie do udziału w cyklu szkoleń "Zarządzanie niepełnosprawnością w miejscu pracy"

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w cyklu szkoleń "Zarządzanie niepełnosprawnością w miejscu pracy" w kwietniu i maju 2015 r.  Szkolenie ma na celu wyjaśnienie wątpliwości związanych z procedurą rekrutacji i zatrudnienia oraz przysługującymi pracownikom niepełnosprawnym i zatrudniaj

Czytaj więcej >>>

Konkurs "Kreator miejsc pracy"

Zapraszamy Pracodawców do wzięcia udziału w konkursie Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Kreator miejsc pracy".  Zgłoszenia przesyłać można do 29 maja 2015 roku.  Celem konkursu jest wyróżnienie tych pracodawców, którzy tworzą nowe miejsca pracy oraz którzy zatrudnili najwięcej pracowników w 2014 r. Nagrody, m.in. tytuł „Kreat

Czytaj więcej >>>

Konkurs "Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2015"

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs pod nazwą „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2015”, służący wsparciu inicjatyw aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych.Konkurs,  jest skierowany do samorządów gmin.

Czytaj więcej >>>

Konkurs "Targi Aktywnych Form Pomocy"

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs, który służy wyłonieniu organizatora tegorocznych „Targów Aktywnych Form Pomocy”.
 
Przedsięwzięcie, skierowane jest do instytucji tworzących centra i kluby integracji społecznej. Na jego realizację przeznaczono 80 tys. zł.

 

Załączniki:

Komunikat o konkursie "Targi Aktywnych Form Pomocy"

Ogłoszenie o konkursie "Targi Aktywnych Form Pomocy"

 

Źródło: MPiPS

Rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów na członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na kadencje 2015- 2020

Z dniem 2 lutego 2015 roku  otwarto procedurę wyłaniania przedstawicieli polskiego społeczeństwa obywatelskiego do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) – informuje Minister Pracy i Polityki Społecznej. EKES to organ doradczym Unii Europejskiej, który składa się z  przedstawicieli organizacji pracodawców, pracowników oraz innych przedst

Czytaj więcej >>>

Wsparcie pożyczkowe dla przedsiębiorstw społecznych w ramach ES Funduszu TISE w woj. małopolskim, śląskim i świętokrzyskim

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z TISE SA umowę powierzenia dodatkowych środków na preferencyjne pożyczki w ramach projektu „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”.

Dodatkowe środki wynoszące 1,252 mln. zł pochodzą ze spłat udzielonych dotychczas pożyczek i przeznaczone są na finansowanie podmiotów ekonomii społecznej z woj. małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Nowe środki pozwolą sfinansować potrzeby inwestycyjne co najmniej 12 nowych przedsiębiorstw społecznych.

Dodatkowe informacje można znaleźć tutaj.

Zaproszenie na Konferencję pn. "Ekonomia Społeczna - możliwości i wyzwania"

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, oddział w Katowicach zapraszają na konferencję "Ekonomia Społeczna - możliwości i wyzwania. Kierunki rozwoju ekonomii społecznej w regionie z uwzględnieniem nowych źródeł finansowania", która odbędzie się 17 grudnia 2014 r. w Auli CNTI przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Konferencja to prelekcje oraz warsztaty poświęcone zagadnieniom ekonomii społecznej. Jej adresatami są przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, trzeciego sektora (NGO), a także biznesu społecznie zorientowanego.

Czytaj więcej >>>

Zostań Partnerem projektu „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców i inne zainteresowane podmioty do przystąpienia do projektu „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” w charakterze Partnera. Partnerzy projektu dają rodzinom wielodzietnym możliwość korzystania z ulg w dostępie do dóbr i usług przez nich oferowanych. Podmioty, które przystąpią do projektu uzyskują wyjątkową szansę, aby:

Czytaj więcej >>>

Zaproszenie do składania artykułów do publikacji poświęconej dobrym praktykom z zakresu ekonomii społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu innowacyjnego testującego pn. "Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna" planuje wydanie publikacji poświęconej dobrym praktykom z zakresu ekonomii społecznej. Celem publikacji jest przedstawienie, wypromowanie i zainspirowanie do wykorzystania przez podmioty ekonomii społecznej i instytucje z nimi współpracujące, nowatorskich rozwiązań służących wzmocnieniu i rozwojowi sektora ekonomii społecznej. Jednocześnie wydanie ma stanowić płaszczyznę prezentacji różnych aspektów praktycznej działalności podmiotów ekonomii społecznej oraz sposobów pogłębiania ich relacji z sektorem administracji publicznej i biznesu.

Czytaj więcej >>>

Zaproszenie do skorzystania z usług projektu "Wiedzieć znaczy być", realizowanego przez Fundację na rzecz Wspierania Społeczności Lokalnej, współfinansowanego ze środków PFRON

Od 1 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Fundacja na rzecz Wspierania Społeczności Lokalnej ze Śremu realizuje projekt pod nazwą „Wiedzieć znaczy być”, współfinansowany ze środków PFRON. Projekt jest skierowany do osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia z terenu całej Polski. W ramach projektu można skorzystać z porady prawnika, specjalisty prawa pracy i bhp, doradcy ds. osób niepełnosprawnych oraz specjalisty pracy socjalnej. Informacje są udzielane w systemie on-line za pośrednictwem platformy internetowej zamieszczonej na stronie internetowej fundacji: www.fundacja.srem.co (box informacyjny po lewej stronie menu pn. PORADY ON-LINE). Można także kontaktować się z koordynatorem projektu pod nr tel. 784 209 450.

 

źródło: http://www.fundacja.srem.co/cel

Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego

W ramach projektu pn. "Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego przygotowuje publikację dotyczącą ekonomii społecznej. Bazując na dotychczasowych doświadczeniach wydawniczych, ROPS planuje połączyć aspekt teoretyczny i praktyczny zagadnienia, tworząc uniwersalne opracowanie na temat ekonomii społecznej w regionie.

Czytaj więcej >>>