Strona główna>> Aktualności>>Złożenie produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego pn. "Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna" do walidacji

Złożenie produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego pn. "Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna" do walidacji

Autor:admin admin

Uprzejmie informujemy, że produkt finalny projektu innowacyjnego testującego pn. „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna” został złożony do Sekretariatu Regionalnej Sieci Tematycznej w celu jego zwalidowania.


Zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki po testowaniu produktu finalnego i analizie wyników tego procesu, beneficjent przystępuje do opracowania ostatecznej wersji produktu. Następnie wypracowany produkt wraz z jego opisem przekazywany jest do sekretariatu sieci tematycznej celem dokonania walidacji przez regionalną sieć tematyczną.


Walidacją nazywamy ocenę produktu finalnego pod kątem jego innowacyjności, trafności i użyteczności. Dzięki niej rozstrzygamy czy wypracowany produkt powinien zostać wdrożony na szerszą skalę. Walidacja stanowi końcowy etap pracy nad produktem finalnym.


Z tej okazji składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w opracowanie produktu finalnego, w szczególności Uczestnikom procesu testowania, za ich zaangażowanie, cenne uwagi oraz dobrą współpracę.


Liczymy, że pomyślny przebieg walidacji pozwoli nam na kontynuowanie pracy z Państwem w fazie upowszechniania i włączania produktu finalnego projektu do głównego nurtu polityki.