Strona główna>> Aktualności>>Targi Aktywnych Form Pomocy - edycja 2015

Targi Aktywnych Form Pomocy - edycja 2015

Autor:admin admin

Uprzejmie informujemy, że Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił  otwarty  konkurs ofert  p.n. „Targi Aktywnych Form Pomocy - edycja 2015” oraz zaprosił instytucje tworzące centra i kluby integracji społecznej, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.) do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu organizacji i przebiegu przedsięwzięcia o nazwie „Targi Aktywnych Form Pomocy - edycja 2015”.

Celem konkursu jest wybór podmiotu – Organizatora Targów, który uzyska dofinansowanie do kosztów organizacji i przebiegu „Targów Aktywnych Form Pomocy”.

Projekt ma służyć prezentacji i wymianie doświadczeń gmin, organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych i innych podmiotów wykorzystujących instrumenty aktywnych form pomocy. Prezentacja i wymiana doświadczeń będzie polegała na organizacji stoisk targowych oraz paneli dyskusyjnych.

 

Szczegóły na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Źródło: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/pomoc-spoleczna/art,7081,konkurs-targi-aktywnych-form-pomocy.html