Strona główna>> Aktualności>>Konkurs REVES Excellence Award 2015

Konkurs REVES Excellence Award 2015

Zachęcamy do udziału w konkursie REVES Excellence Award 2015, w którym do 31 kwietnia można zgłaszać przykłady najlepszych partnerstw między administracją publiczną a ekonomią społeczną.

 

Celem konkursu to znalezienie i wyróżnienie najlepiej funkcjonujących partnerstw pomiędzy władzą publiczną a sektorem ekonomii społecznej. Szczególne istotne znaczenie wiążą z rozwojem lokalnej polityki społecznej (w tym m.in. walce z ubóstwem, bezdomnością i dyskryminacją) oraz zrównoważonym rozwojem społecznym.

 

Partnerstwa zgłaszane do konkursu winny opierać się o mierzalne i replikowalne społeczne innowacje, które zakładają udział obywateli w ich budowaniu i realizacji. Powinny one dotyczyć:

  • współtworzenia modeli rozwoju lokalnego
  • współtworzenia programów mających na celu wdrażanie europejskich polityk spójności
  • współtworzenia narzędzi finansowych dla wspierania rozwoju lokalnego
  • współtworzenia polityk wspierających osoby młode
  • wspierania aktywnych postaw obywatelskich na rzecz walki z dyskryminacją, rasizmem i homofobią.

 

Wszystkie zgłoszone do konkursu partnerstwa zostaną przedstawione w formie publikacji elektronicznej oraz zostaną zaprezentowane Parlamentowi Europejskiemu. Trzy najlepsze przykłady otrzymają nagrodę REVESEXCELLENCE2015.

 

Źródło: http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/1508767.html