Strona główna>> Aktualności>>Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności w I kwartale 2015 roku

Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności w I kwartale 2015 roku

Autor:admin admin

W ramach prowadzonego monitoringu rynku pracy Główny Urząd Statystyczny przygotował Kwartalną informację o aktywności ekonomicznej ludności w I kwartale 2015 roku.

Dzięki opracowaniu dowiadujemy sie, że w porównaniu z I kwartałem 2014 roku zaobserwowano spadek populacji aktywnych zawodowo, na który wpływ miało istotne zmniejszenie się liczby bezrobotnych, przy jednoczesnym wzroście liczby pracujących. Zwiększyła się liczba biernych zawodowo. Wzrósł poziom wskaźnika zatrudnienia, natomiast obniżeniu uległa stopa bezrobocia.

Raport dostępny jest na stronie: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/kwartalna-informacja-o-aktywnosci-ekonomicznej-ludnosci-w-i-kwartale-2015-r-,2,21.html