Strona główna>> Aktualności>>Konsultacje założeń Resortowego Programu Ekonomia Społeczna

Konsultacje założeń Resortowego Programu Ekonomia Społeczna

Autor:admin admin

Do 10 lipca br. można przekazywać do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej uwagi dotyczące Resortowego Programu Ekonomia Społeczna (RPES). MPiPS przekazało do konsultacji wstępne założenia Programu jak i raport podsumowujący spotkanie warsztatowe, które odbyło się dnia 18.05.2015 r. w Warszawie.

 

Dalsze prace nad RPES będą kontynuowane podczas spotkań z udziałem grupy roboczej. Mogą wziąć w nich udział również osoby, które z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc nie miały możliwości uczestnictwa w spotkaniu warsztatowym, przy czym są one proszone o uzupełnienie tabeli zgłoszeniowej znajdującej się w formularzu do zgłaszania uwag.

 

Pod adresem: http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/1645738.html znajdują się konieczne informacje odnośnie sposobu wnoszenia uwag i sugestii, a także odpowiednie dokumenty.

 

źródło: Portal Ekonomiaspoleczna.pl