Strona główna>> Aktualności>>Rada Ministrów przyjęła zalecenia w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych

Rada Ministrów przyjęła zalecenia w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych

Rada Ministrów przyjęła zalecenia w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Podkreśla się w nich konieczność nowego podejścia do zamówień publicznych – uwzględniania nie tylko najkorzystniejszej relacji jakości do ceny, ale również wspierania realizacji polityk społecznych.

 

W zasadach zwrócono szczególną uwagę na analizę planowanych zamówień pod kątem możliwości zastosowania w nich klauzul społecznych, przy czym zobowiązano zamawiających do dokonywania takiej analizy również w odniesieniu do zamówień niepodlegających procedurom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych.


Do stosowania klauzul społecznych będą zobowiązani m.in.: szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministrowie i kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie, dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej. Zalecane jest także uwzględnianie klauzul społecznych w zamówieniach, do których nie stosuje się przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.


W 2016 r. minister finansów zleci przeprowadzenie audytu wewnętrznego w zakresie stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych oraz przedstawi jego wyniki Radzie Ministrów.


Źródło i dodatkowe informacje: http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/1654302.html

Załączniki: