Strona główna>> Aktualności>>Trwa nabór wniosków o przyznanie akredytacji "AKSES" - system akredytacji i standardów działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Trwa nabór wniosków o przyznanie akredytacji "AKSES" - system akredytacji i standardów działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Autor:admin admin

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania wniosków o przyznanie akredytacji „AKSES” Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES). Termin składania wniosków mija 30 listopada 2016 r.

Proces przyznawania akredytacji „AKSES” odbywa się na podstawie Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. Min. Rodz. Prac. i Pol. Społ. poz. 21).

Szczegółowe informacje oraz dokumenty zgłoszeniowe można uzyskać pod adresem: http://www.pozytek.gov.pl/Nabor,wnioskow,o,akredytacje,AKSES.,,3600.html.