Strona główna>> Aktualności>>Zaproszenie do udziału w spotkaniach Forum Międzysektorowego

Zaproszenie do udziału w spotkaniach Forum Międzysektorowego

Autor:admin admin

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ma przyjemność poinformować, że we wrześniu 2016 r. rozpoczynają się spotkania Forum Międzysektorowego, tj. przedstawicieli biznesu, administracji publicznej (współpracujących z sektorem ekonomii społecznej), organizacji pozarządowych, sektora ekonomii społecznej, w tym podmiotów reintegracyjnych, a także oświaty i nauki z terenu województwa śląskiego. Ich celem jest tworzenie warunków do budowania szerokich powiązań i współpracy międzysektorowej na rzecz ekonomii społecznej w województwie śląskim, poprzez rozwój kooperacji i dialog przedstawicieli sektora ekonomii społecznej, biznesu, administracji, nauki. Umożliwią one m.in. zwiększenie szans na tworzenie partnerstw ukierunkowanych na rozwiązywanie lokalnych problemów.

Pierwsze spotkanie będzie poświęcone tematowi  „Biznes i podmioty ekonomii społecznej – nawiązywanie trwałych i partnerskich relacji” i odbędzie się 29 września 2016 r. w Katowicach. Poprowadzi je Pan Robert Kawałko – Prezes Zarządu Fundacji Polski Instytut Filantropii.

Wkrótce następne spotkania, m.in. na temat „Absolwenci centrów i klubów integracji społecznej – dalsza integracja czy powrót na otwarty rynek pracy?”


Szczegółowe informacje można uzyskać na pod adresem: es.rops-katowice.pl lub telefonicznie (32-730-68-87).


Zapraszamy do wizyty na stronie internetowej oraz nadsyłania zgłoszeń.


Współpraca się opłaca!