Strona główna>> Aktualności>>Zakup Prospołeczny teraz również w województwie śląskim

Zakup Prospołeczny teraz również w województwie śląskim

Autor:admin admin

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego podpisał z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi umowę licencyjną, która daje możliwość certyfikowania podmiotów ekonomii społecznej w województwie śląskim i uprawnia do nadawania im Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”.

 

Cel istnienia znaku jest bardzo prosty. Z jednej strony daje on klientom szansę kupowania produktów i usług ekonomii społecznej, a tym samym dokonywania ważnych społecznych działań – takie prospołeczne zakupy pozwalają przy okazji codziennych wydatków podejmować decyzje na rzecz ludzi potrzebujących, walczących o swoją samodzielność życiową i zawodową. Z drugiej strony certyfikowane podmioty ekonomii społecznej muszą dbać o jakość i konkurencyjność. Decyzja o zakupie ich produktów i usług wynika z potrzeb klienta i jakości oferty, zaś aspekt społeczny jest i powinien być dodatkowym bodźcem.

 

Podmioty ekonomii społecznej funkcjonują dzięki sprzedaży produktów i usług. Aby ułatwić konsumentom ich rozpoznanie, Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi opracowała i zarejestrowała znak, który intuicyjnie informuje o swoim przesłaniu. W rezultacie podpisanej umowy licencyjnej, ROPS uzyskał prawo do nadawania znaku „Zakup Prospołeczny” podmiotom ekonomii społecznej z terenu województwa śląskiego, dzięki czemu może promować społecznie odpowiedzialne zakupy wysokiej jakości produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej.

Szczególowe informacje można znaleźć tutaj.