Strona główna>> Aktualności>>Zapraszamy do dyskusji nad rolą ekonomii społecznej w kreowaniu aktywnej polityki lokalnej

Zapraszamy do dyskusji nad rolą ekonomii społecznej w kreowaniu aktywnej polityki lokalnej

Autor:admin admin

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza na spotkanie pt. ”Ekonomia społeczna w kreowaniu aktywnej polityki lokalnej”, organizowane w ramach Forum Międzysektorowego. Szczególnie zachęcamy do udziału przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych, stowarzyszeń i fundacji prowadzących działalność gospodarczą, a także uczelni wyższych z terenu województwa śląskiego.

 

Forum Międzysektorowe odbędzie się w piątek 31 marca 2017 r. w Sali Marmurowej, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 25 w Katowicach (w godzinach 10:00-15:30). W jego trakcie zostaną zaprezentowani laureaci konkursu „Gmina przyjazna ekonomii społecznej 2016”, w którym zostały wyłonione gminy, w najwyższym stopniu zaangażowane w rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim. Nagrody wręczy zwycięzcom Pan Kazimierz Karolczak – Członek Zarządu Województwa Śląskiego.

 

Spotkanie umożliwi wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie tworzenia i utrzymywania partnerstw lokalnych, a także będzie stanowiło okazję do omówienia roli i znaczenia ekonomii społecznej w zrównoważonym rozwoju lokalnym. Poprowadzi je Pani Dagmara Szlandrowicz, reprezentująca Fundację Pomocy Wzajemnej „BARKA” z Poznania wraz z Panem Dariuszem Krajewskim ze Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „JA-TY-MY”.

 

Szczegółowe informacje, w tym program oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się tutaj.