Strona główna>> Wizualizacja danych demograficznych

Stan Ekonomi Społecznej

Wybierz jednostkę podziału administracyjnego

JPA:24

Liczba zrealizowanych projektów partnerskich(na podstawie formalnej umowy) przez JST z PES

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Liczba zrealizowanych projektów partnerskich(na podstawie formalnej umowy) przez JST z PES b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.
n 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

n – liczba jednostek, które udzieliły odpowiedzi w danym roku

Liczba jednostek, które finansowały lub dofinansowały koszty działalności PES

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Liczba JST, które finansowały lub dofinansowały koszty działalności PES b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.
n 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

n – liczba jednostek, które udzieliły odpowiedzi w danym roku
Uwaga: Jeden PES mógł otrzymać dofinansowanie od różnych jednostek, w tej sytuacji może być uwzględniony kilkukrotnie